GUILLAUME HOUCKE

Contratenor en organist

Guillaume begon zang te studeren met Jacqueline Lainée.
Hij heeft een Master in zang van IMEP,
(Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie) in Namur,
in de klas van B. Giaux, F. Viatour, A. Stefanescu, en E. Gäbele.

Hij heeft een didactische Master gekregen
in orgel en improvisatie lessen bij Benoît Mernier, ook in IMEP.

Eerste Prijs "Mannen" in de "Concours d’art lyrique 2009 " in Ans ,
Tweede Prijs en Prijs van het Publiek in de "Concours Jacques Dômes 2010"
in Verviers , wint hij er een van de prijzen in de "Summerfest" concours.
Zo was het hem mogelijk in een opera produktie
in Pittsburgh (USA) deel te nemen.

In mei 2014, wint hij het Prijs in de "Classic Academy"concours,
met het "Orchestre Royal Philharmonique de Liège".

Guillaume is professor bij IMEP voor korale zang,
en inleiding in vokale technieken

Sinds januari 2015 heeft hij de leiding van "Pays Noir" overgenomen.
Terug