Onthaal  Voorstelling   Iets wat geschiedenis   Onlangs   Het repertoire   Volgende afspraak   Met "Pays Noir" contact opnemen
HET REPERTOIRE
Het repertoire van " Pays Noir " is onder constante evolutie en breidt zich ononderbroken uit. In functie van de omstandigheden en van de beschikbare stemmen, worden sommige werken tijdelijk meer frekwent geïnterpreteerd dan andere, zonder dat deze laatste echter in de vergeethoek raken.

Integendeel, het is voor de koorzangers steeds een hernieuwde vreugde werken te interpreteren die sinds lange tijd niet meer behandeld werden.

In het algemeen bestaat het repertoire zowel uit religieuse als profane werken, a capella of begeleid, soms met één of meerdere solisten, zonder onderscheid van tijdperk, oorsprong of taal. Alleen de muziek telt, waarbij de koorzangers zich kunnen ontplooien dank zij de waardering van het publiek.

Ontdek een kort overzicht van het repertoire van "Pays Noir" door de onderstaande verbindingen te volgen.
Religieuse muziek

a cappella. 

of

met begeleiding
Niet-relieuse muziek

a cappella.

of

met begeleiding